ಎರಡು ಮುಖಗಳು..

Thursday, April 10, 2008


ಸನ್ನಿವೇಶ 1 : ಆಗ ತಾನೆ ಜೀತದಾಳು ತನ್ನ hectic ಕೆಲಸವನ್ನ ಮುಗಿಸಿ, ಕೈಕಾಲು ಮುಖ ತೊಳೆದು ಯಜಮಾನಿಯ ಊಟಕ್ಕಾಗಿ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಕಾದು ಕುಳಿತಿದ್ದ, ಯಜಮಾನಿ ತಂದ ಊಟವನ್ನು ಕಣ್ಣಿಗೊತ್ತಿಗೊಂದು ತಿನ್ನಲನುವಾದ, ಆಗ ತಾನೆ ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಯಜಮಾನ ಹಸುಗಳಿಗೆ ಹುಲ್ಲು ಹಾಕಿಲ್ಲವೆಂದು ಕೆಂಡಾಮಂಡಲನಾಗಿ ಆಳು ತಿನ್ನಲನುವಾಗಿದ್ದ ತಟ್ಟೆಯನ್ನು ಝಾಡಿಸಿ ವೊದ್ದುಬಿಟ್ಟ, ಅನ್ನ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಚೆಲ್ಲಾಪಿಲ್ಲಿಯಾಗಿಬಿಟ್ಟಿತು, ಆಳಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿವಿನೊಂದಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಬಿಗಿತಗಳು,ಬಯ್ಗುಳಗಳು ಬಿದ್ದವು...ಆಳಿನ ಕಂಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಬತ್ತಿಹೋಗಿತ್ತು, ಚುರುಗುಡುತ್ತಿದ್ದ ಹೊಟ್ಟೆಯೊಂದಿಗೆ ಸುಡುಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ........ ಆ ಯಜಮಾನ ಏನಾಗಿರಬಹುದು??

ಸನ್ನಿವೇಶ 2: ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ವೃದ್ಧರು, ಹಸಿದಿರುವ ಮುಖಗಳು ಕಂಡರೆ ಕೈಲಿದ್ದ ಹಣವನ್ನು ಎಷ್ಟಿದೆಯೆಂದೂ ಸಹ ನೋಡದೆ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟುಬಿಡುತ್ತಿದ್ದ, ತನಗೆ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಹಸಿದಿರುವವರಿಗೆ ತಿನ್ನಲು ಕೊಟ್ಟು ಅವರನ್ನೇ ದಿಟ್ಟಿಸುತ್ತಾ ಕಣ್ಣುತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ, ಅವರ ಕೈಮುಗಿತದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗಾಣುತ್ತಿತ್ತು..ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಅನ್ನ ನೀಡಿದನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ .... ಈ ಯಜಮಾನ ಏನಾಗಿರಬಹುದು??

ಎರಡೂ ಸಹ ಸತ್ಯ, ಎರಡೂ ಸಹ ಶುದ್ಧ ಸುಳ್ಳು... ಯಾವುದನ್ನು ನಂಬುವುದು, ಯಾವುದನ್ನು ಬಿಡುವುದು....
ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಉಳಿದಿವೆ....!!!!

11 comments:

Parisarapremi said...

ಎಲ್ಲಾ ಭ್ರಮೆ!!

Srikanth - ಶ್ರೀಕಾಂತ said...

ಉತ್ತರ ಕ್ರಮವಾಗಿ - ದಾನವ, ದೈವ

ಒಟ್ಟಾರೆ ಈ ಲೇಖನದ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ - ಓದುಗರ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸಕ್ಕೆ ಅಂತಲೇ ಬರ್ದಿರೋ ಹಾಗಿದೆ. ಅರುಣ್ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಭ್ರಮೆ!

Lakshmi S said...

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!shabdaateeta aMta direct aagi bardre jana namballa.....adakke mElina exclamation mark gaLu.

Sridhar said...

obbanige jadisi odibeku ansthide,innobanige kaimugibeku Aa dhanava annisikondavanu Aa ALINA kannali kannito nodidre haage madthirlilla ella manasina mele depend agirutte ondu kraurya mattodu karune eradu manasinalle irodu

Samarasa said...

ee melina commentannu prakaTisiddu naanu... Rashmi...

Jayashankar said...

ಮನುಷ್ಯನ ಎರಡು ಮುಖಗಳು!

Srikanth - ಶ್ರೀಕಾಂತ said...

ಶ್ರಿಧರ್, ಈ ಚನ್ನೊತ್ ಉನ್ದೆರ್ಸ್ತನ್ದ್ ಯೌರ್ ಲೊಗಿಕ್. ಫ್ಲೀಸ್ ವ್ರಿತೆ ಥೆ ಸಮೆ ಥಿನ್ಗ್ ಇನ್ ಅನ್ ಉನ್ದೆರ್ಸ್ತನ್ದಬ್ಲೆ ಫ಼ೊರ್ಮ್.

Parisarapremi said...

@ಸ್ರಿಕನ್ತ್: ಇ ಉನ್ದೆರ್ಸ್ತೂದ್!!

Srikanth - ಶ್ರೀಕಾಂತ said...

@ಅರುನ್ - ಗೂದ್

Lakshmi S said...

ಗುರುಗಳು ಮತ್ತು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ : ಕರ್ಮಕಾಂಡ ಪ್ರಭುಗಳು ಹಸ್ ತ್ರಿಎದ್ ತೊ ವ್ರಿತೆ ಸೊಮೆ ಥಿನ್ಗ್ ಸೆರಿಔಸ್ ಥಿಸ್ ತಿಮೆ. ವೆ ಹವೆ ತೊ ಅಪ್ಪ್ರೆಚಿಅತೆ ಹಿಸ್ ಎಫ಼್ಫ಼ೊರ್ತ್. ಇ ದೊನ್ತ್ ಉನ್ದೆರ್ಸ್ತನ್ದ್ ವ್ಹ್ಯ್ ಇತ್ ಇಸ್ ನೊತ್ ಉನ್ದೆರ್ಸ್ತನ್ದಬ್ಲೆ ತೊ ಯೌ ಪೆಒಪ್ಲೆ. ಹೆ ಹಸ್ ಸಿನ್ಚೆರೆಲ್ಯ್ ತ್ರಿಎದ್ ....ಹೆ ವಿಲ್ಲ್ ಕೀಪ್ ಥೆ ಎಫ಼್ಫ಼ೊರ್ತ್ ಗೊಇನ್ಗ್.....

ಅಲ್ವಾ ಕರ್ಮಕಾಂಡ ಪ್ರಭುಗಳೇ ?

Lakshmi S said...
This comment has been removed by the author.